Home » Qui som

Qui som

Informació sobre la nostra escola

Informació sobre la nostra escola - Mare de Déu Roser-Les Planes

telèfon 93 406 94 17

correu electrònic a8014449@xtec.cat

OFERTA EDUCATIVA

- EDUCACIÓ INFANTIL

- EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- E.S.O.

- ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

- ANGLÈS DES DE P-3

- MEDIATECA

- GABINET PSICOPEDAGÒGIC

- CUINA PRÒPIA

Organització escolar

 

    Directora: 

     Mercè Cervós

    Cap d'Administració i Secretaria:

     Mercè Caselles

    Sotdirectora:

     Anna Mir

    Cap d'Estudis Primària

    Yolanda Orensanz

    Cap d'estudis ESO: 

     David Cardoner

    Coordinadora d'Orientació Psicopedagògica:

     Yolanda Orensanz

    Coordinadora d'Animació Cristiana: 

     Àngels Comellas

    Equip de Coordinació infantil i Primària:

     Justi Muñoz, Carla Torras, Anna Mir, Toni Gimferrer, Yolanda Orensanz, Maria Peñarroya, Laia Andreu, Joan Torras

    Equip de Coordinació de Secundària:

     Dèlia Rubio, Àngels Comellas, David Cardoner, Mercè Cervós, Rafael Murillo, Pol Palencia

    Personal de Serveis i Manteniment:

     Begoña Parareda, María Jesús

EL NOSTRE PROJECTE DE CENTRE

Necessitats educatives dels alumnes

Pel que fa a l’escolarització d’aquests menors, que en cap cas es pot dir que són D’EDUCACIÓ ESPECIAL, sinó que tenen una ESPECIAL SITUACIÓ, comporta que la dedicació específica cap a cada un d’ells, integrant-los en una aula normalitzada, hagi de ser molt acurada, amb una plena i especialitzada professionalitat per part del docent que està en front de l’aula, ja que en tot moment s’ha de tenir en compte que:

Sigui quin sigui el moment del curs en que s’integra, el ritme dels altres alumnes no pot baixar de nivell

El nou menor integrat:

no s’ha de sentir rebutjat

no s’ha de sentir inferior

s’ha de sentir estimat

s’ha de sentir acollit

i per sobre de tot s’ha de sentir igual

Necessitats emocionals:

Establir vincles, vincular-se efectivament amb els mestres, sempre cal la figura d’un referent.

Entendre la seva situació i el seu procés personal i adreçar-se al món des del punt de vista assertiu.

Tenir clars els límits i les normes per tal de facilitar l’autocontrol.

Cal sovint una teràpia psicològica, acompanyament, maternatge.

Necessitats socials:

Necessitat de pertinença. De pertànyer al grup classe, a l’escola, per sentir-se plenament integrat

Necessitat de relacionar-se correctament amb els altres, els seus companys, mestres i personal no docent.

Necessitat de fer un bon ús del seu temps a l’aula, al pati, a les sortides, celebracions, etc.

Necessitat d’autoconeixement dels límits i les possibilitats personals per tal de poder interrelacionar amb els altres, tenint clares les normes de convivència i eines de comunicació.

Necessitat de treballar la cooperació amb els alumnes.

Necessitats d’aprenentatge

Consolidar la base i marcar una objectius assolibles.

Necessitat de treballar a partir del seu nivell maduratiu i nivell d’aprenentatge.

Necessitats d’hàbits personals, com neteja ordre, tenir cura del seu cos, i tenir cura del material i de les instal·lacions...

Necessitats d’hàbits acadèmics, com organització, assistència, puntualitat, motivació...

Necessitats de tècniques d’estudi

Les característiques d’aquests nens ens obliguen a elaborar programes adaptats a cada tipologia individual per aconseguir la seva normal integració dins del nivell educatiu que li correspon, tenint en compte que la seva estada a l’escola pot oscil·lar entre un mes i un curs sencer i per tal cal tenir present el retorn al centre d’origen o a un definitiu.

És a partir d’aquest fet i la recerca constant de noves tecnologies i mètodes de treball per aconseguir el nostre objectiu que ens mou a realitzar el projecte que proposem.

 

PLA D'OBERTURA DE L'ESCOLA COVID-19

                                

 

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER-LES PLANES

Benvolgudes famílies, tutores i tutors:

El nostre primer desig és que gaudiu tots d’una bona salut. Tal i com marca el Departament d’Educació, la nostra escola obrirà a partir del dia 8 de juny, amb caràcter totalment voluntari per part de les famílies i sense activitats lectives presencials. El curs acabarà de forma telemàtica el dia 19 de juny. Com podreu comprovar, no es tracta d’un retorn a l’escola com ens hagués agradar a tots. Les condicions marcades són molt restrictives.

Per això també us volem manifestar la nostra preocupació davant d’aquesta decisió del Departament. L’escola disposarà de totes les mesures previstes a les instruccions del Departament per a l’organització de l’obertura del centre. Tot i així entenem que no podem garantir les mesures establertes al cent per cent en les instruccions presentades, tenint en compte la naturalesa dels infants en relació al distanciament social.

Us posem a continuació el pla d’obertura del centre per etapes:

ED.INFANTIL (P3-P4-P5)

Només per a famílies amb treball presencial no flexible dels progenitors (presentar document acreditatiu laboral de l’empresa).

. Continuaran amb les tasques telemàtiques des de casa.

. Acollida dels alumnes, amb caràcter voluntari, en horari flexible de 9:00 a 13:00 hores.

. Es farà en grups d’un màxim de 3 alumnes a P3 i 4 alumnes a P4 i P5.

PRIMÀRIA de 1er a 5è

 Només per a famílies amb treball presencial no flexible dels progenitors (presentar document acreditatiu laboral de l’empresa).

• Continuaran amb les tasques telemàtiques des de casa.

• Resta d’alumnat de 1r a 5è de primària acompanyament personalitzat i emocional (entrevistes tutors) (si es considera necessari amb cita prèvia)

• Assignarem dia i hores de presència al centre, depenent del número d’alumnes, només al matí.

                                

 

De 1r a 3er. SECUNDÀRIA

 • Continuaran amb les tasques telemàtiques des de casa

• Acompanyament personalitzat i emocional (entrevistes tutor/a, si es considera necessari, amb cita prèvia)

6è. de PRIMÀRIA i 4art. de SECUNDÀRIA

• Continuaran amb les tasques telemàtiques des de casa.

• Suport i orientació a la finalització d’etapa en grups reduïts (13 EP i 15 ESO) durant el matí. Assignarem dia i hores de presència al centre, només de matí.

. Atenció personalitzada amb el tutor amb cita prèvia.

Les activitats a realitzar a l’aula i al pati seran principalment d’acció tutorial i acompanyament, i activitats individuals seguint les normes en tot el que respecta la higiene i seguretat.

REQUISITS PER A PODER ASSISTIR PRESENCIALMENT A L’ESCOLA. Documents a presentar:

• Presentació del document “Declaració responsable de salut” el dia d’assistència al centre.

• Absència de símptomes de COVID o qualsevol altre quadre infecciós.

• No haver estat en contacte 14 dies abans amb persones que hagin estat positius de Covid.

• Fotocòpia del llibre de vacunes conforme està al dia.

 • Els alumnes de Primària i Secundària han de portar mascareta des de casa.

 

***Aquest pla d’obertura està pendent de la utilització del transport escolar, ja que un gran nombre dels nostres alumnes es desplacen amb ell.***

 

TANCAMENT DE CURS A L’ESCOLA

El dia 19, programem una vídeo trucada a nivell de Primària i ESO. A partir del 22 de juny amb cita prèvia una reunió individual pares, tutor/a alumne/a  i mestre/a.

Atentament,

 

EQUIP DIRECTIU

Barcelona 2 de juny 2020