Home » Inici de curs 2018-19

Inici de curs 2018-19

CALENDARI ESCOLAR

Calendari escolar del curs 2018-2019

 

12 de setembre inici de les classes Infantil i Educació Primària i Educació Secundaria

Del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019: vacances de Nadal, ambdós inclosos

Del 13 al 22 d’abril  de 2019: vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos

21 de juny: acaben les classes per tots els/les alumnes

 

Dies de lliure disposició

2 de novembre (divendres)

7 de desembre (divendres),

4 de març (dilluns) Carnestoltes

 

Dies festius locals i nacionals

Mercè, festa local, 24 de setembre.

12 d’octubre la Hispanitat (divendres)

1 de novembre Tots Sants (dijous)

6 de desembre La Constitució (dijous)

1 de maig Festa del Treball (dimecres)

10 de juny 2ª Pasqua (dilluns)

 

Dies de mitja jornada

21 de desembre

21 de juny

 

 

LLIBRES DE TEXT

EDUCACIO INFANTIL

 

P3

P4

P5

1T

EL VIATGE DEL TINET 1T

ISBN: 9788415435419

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

EL VIATGE DEL TINET 1T

ISBN: 9788479181925

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

EL VIATGE DEL TINET 1T

ISBN: 9788479184926

 PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

2T

EL VIATGE DEL TINET 2T

ISBN: 9788415435426

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

EL VIATGE DEL TINET 2T

 PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

ISBN: 9788479184773

 

EL VIATGE DEL TINET 2T

ISBN: 9788479185107

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

3T

EL VIATGE DEL TINET 3T

ISBN: 9788415435433

 PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

EL VIATGE DEL TINET 3T

ISBN: 9788479184858

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

EL VIATGE DEL TINET 3T

ISBN: 9788479189938

PROJECTE ELS CAMINS DEL SABER

Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA

GRAFISME

NIU DE TRAÇOS 1

ISBN: 9788468087122

EDITORIAL SANTILLANA

NIU DE TRAÇOS 2

ISBN: 9788468087382

EDITORIAL SANTILLANA

NIU DE LLETRES 1

ISBN: 9788490470954

NIU DE LLETRES 2

ISBN: 9788490470961

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

MATEMÀTIQUES

M’AGRADA TOCAR I COMPTAR

ISBN: 9788491303626

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

M’AGRADA TOCAR I COMPTAR

ISBN: 9788491303718

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

M’AGRADA TOCAR I COMPTAR

ISBN: 9788491303749

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

ANGLES

DISCOVER WITH DEX Q PUPIL’S BOOK PACK PLUS

ISBN: 9780230446632

EDITORIAL MAC MILLAN

DISCOVER WITH DEX Q PUPIL’S BOOK PACK PLUS

ISBN: 9780230446632

EDITORIAL MAC MILLAN

DISCOVER WITH DEX Q PUPIL’S BOOK PACK PLUS

ISBN: 9780230446632

EDITORIAL MAC MILLAN

LLIBRES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIO PRIMARIA

 

CICLE INICIAL 1

CICLE INICIAL 2

 

LL. CATALANA

LLENGUA +

ISBN 9788491307563

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

LLENGUA +

ISBN 9788491307617

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

MATEMÀTIQUES

MATE +

ISBN 97884904700105

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

MATE +

ISBN 9788490470138

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

 

LENGUA CASTELLANA

LENGUA +

ISBN 9788468040011

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

LENGUA + 1

ISBN 9788468040011

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

RELIGIO

PARAULA 2

ISBN 9788431697211

PROJECTE PARAULA

EDITORIAL CLARET

PARAULA 2

ISBN 9788431697211

PROJECTE PARAULA

EDITORIAL CLARET

 

ANGLES

TIGER 1 Pupil’s Book Pack (no Skills Trainer)

ISBN 9781380018083

TIGER 1 Activity Book Pack

ISBN 9780230476295

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

TIGER 1 Pupil’s Book Pack (no Skills Trainer)

ISBN 9781380018083

TIGER 1 Activity Book Pack

ISBN 9780230476295

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

 

 

 

 

EDUCACIO PRIMÀRIA

 

CICLE MIG  1 (3er CURS)

CICLE MIG 2 (4rt CURS)

 

MATEMÀTIQUES

MATE +

ISBN 978 84 9130 732 7

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

MATE +

ISBN 978 84 9130 736 5

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

LL.CATALANA

LLENGUA+

ISBN 978 84 9130 741 9

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

LLENGUA+

ISBN 978 84 9130 741 9

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

LENGUA CASTELLANA

3 PRI LENGUA + (Serie pràctica)

ISBN 978 84 141 1108 6

GRUPO PROMOTOR SANTILLANA

3 PRI LENGUA + (Serie pràctica)

ISBN 978 84 141 1108 6

GRUPO PROMOTOR SANTILLANA

 

RELIGIO

PARAULA 2

ISBN 9788431697211

PROJECTE PARAULA

EDITORIAL CLARET

PARAULA 4

ISBN 9788431697211

PROJECTE PARAULA

EDITORIAL CLARET

 

ANGLES

 

TIGER 3 Pupil’s Book Pack

ISBN 978 13 8001 462 7

TIGER 3 Activity Book Pack(no skills trainer)

ISBN 978 02 3045 361 6

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

TIGER 3 Pupil’s Book Pack

ISBN 978 13 8001 462 7

TIGER 3 Activity Book Pack

ISBN 978 02 3045 361 6

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

 

 

 

 

EDUCACIO PRIMÀRIA

 

CICLE SUPERIOR ( 5è CURS)

 

 

LL. CATALANA

LLENGUA +

ISBN 978 84 9130 765 5

PROJECTE PRÀCTICA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

 

MATEMÀTIQUES

MATE +

ISBN 978 84 9130 749 5

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

 

MEDI NATURAL

PROTEGIM LA NATURA :ELS ECOSISTEMES

NIVEL III

ISBN 978 849130 595 8

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

 

MEDI SOCIAL

SOM EXPLORADORS: ELS DESCOBRIMENTS GEOGRAFICS

NIVELL III

ISBN 978 84 9130 594 1

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

 

 

RELIGIO

PARAULA 5

ISBN 978 84 3169 724 2

PROJECTE PARAULA

EDITORIAL CLARET

 

 

ANGLÈS

TIGER 5 Pupil’s Book Pack

ISBN 978 13 8001 464 1

TIGER 5 Activity Book Pack(no skills trainer)

ISBN 978 02 3045 359 3

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

LLIBRES DE TEXT ESO

EDUCACIO SECUNDARIA

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-205-7

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-832-5

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-213-2

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-019-0

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-294-7523-4

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-680-4004-2

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-210-1

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-030-5

 

LENGUA Y LITERATURA 1er ESO

AVANZA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-680-0347-4

LENGUA Y LITERATURA 2on ESO

AVANZA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-680-0168-5

LENGUA Y LITERATURA 3er ESO

AVANZA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-904-7619-2

LENGUA Y LITERATURA 4art ESO

AVANZA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-913-0265-0

 

MATEMÀTIQUES

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-197-5

MATEMÀTIQUES

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-705-2

 

   MATEMÀTIQUES

AVANÇA

 GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-652-9

 

   MATEMÀTIQUES

AVANÇA

 GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-032-9

 

 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-200-2

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-549-2

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-211-8

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

                    BIOLOGIA I GEOLOGIA

AVANÇA

GRUP PROMOTOR SANTILLANA

PROJECTE SABER FER

ISBN 978-84-9047-036-7

 

ANGLÈS

PULSE 1 W.B

ISBN 9780230439122

PULSE 1 S.B.

ISBN 9781380014733

EDITORIAL MAC MILLAN

ANGLÈS

PULSE 2 S.B.

ISBN 9781380014740

PULSE 2 W.B.

ISBN 9780230439313

EDITORIAL MAC MILLAN

ANGLÈS

PULSE 3 S.B.

ISBN 9781380014764

PULSE 3 W.B.

ISBN  9780230439504

EDITORIAL MAC MILLAN

ANGLES

PULSE 4 S.B.

IBSN 9781380014788

PULSE 4 W.B.

ISBN 9780230439672

EDITORIAL MAC MILLAN

 

 

CULTURA DE LES RELIGIONS

PROJECTE CONSTRUIM

ISBN 978-8466138529

EDITORIAL CRUILLA

 

 

CULTURA DE LES RELIGIONS

PROJECTE CONSTRUIM

ISBN 978-8466140676

EDITORIAL CRUILLA

 

 

CULTURA DE LES RELIGIONS

PROJECTE CONSTRUIM

ISBN 978-8466138543

EDITORIAL CRUILLA

 

 

CULTURA DE LES RELIGIONS

PROJECTE CONSTRUIM

ISBN 978-8466140690

EDITORIAL CRUILLA