Benvinguts a la nostra pàgina web

Benvinguts a la nostra pàgina web - Mare de Déu Roser-Les Planes

La nostra escola es troba situada a la serra de Collserola, i pertany al districte de Sarrià - Sant Gervasi, molt a prop del FGC Les Planes.

És un lloc ideal enmig de la natura perquè els infants obrin el seu esperit als aprenentatges i a les bones pràctiques de creixement per arribar a ser homes i dones de profit i empenta en la construcció del nostre país.

PLA D'ACTUACIÓ OBERTURA EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Mesures de salut a les escoles per al proper curs 2021-2022

 

No caldrà distància mínima en el grup estable i es valorarà la revisió de la mascareta en funció de la pandèmia

Els centres educatius han rebut el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 en relació a la pandèmia de COVID-19.

El Pla manté algunes mesures desplegades durant el curs actual, però introdueix alguns canvis. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

 

Mesures que es mantenen

 • Presencialitat: Es manté la presencialitat a totes les etapes educatives.
 • Casos COVID-19: Es continua aplicant el mateix protocol que aquest curs.
 • Rentat de mans: Es garanteixen diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Accés als centres educatius: S’ha de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre.
 • Grups de convivència estable: Es mantenen. Dins del grup, no cal mantenir la distància mínima.
 • Ventilació: El protocol continua vigent.

 

Mesures que poden canviar

 • Mascaretes: En funció de la immunitat assolida  amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs.

Mesures que canvien

 • Neteja dels espais: No serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts el curs passat. La neteja i desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada.
 • Presa de temperatura: S’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius.
 • Novetats al pati escolar: Poden interaccionar diversos grups de convivència estable, sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel que fa a l’organització horària.
 • Distància mínima d’1,5 metres: Deixa d’aplicar-se en grups de convivència. Sí es manté si es relacionen amb terceres persones o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si.
 • Intercanviar joguines o material: El proper curs està permès.

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

1.- CONTEXTUALITZACIÓ: 

La nostra escola està ubicada al barri de Les Planes que pertany al districte municipal de Sarrià- Sant Gervasi. Es un barri perifèric amb una població amb necessitats socioeconòmiques importants.

 És una escola concertada que pertany a la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP) des de l’any 2008.

El nostre alumnat prové de Centres d’Acollida o CRAE de la DGAIA. Molts d’ells, degut a la seva situació sociofamiliar presenten un retard en l’adquisició del llenguatge, problemes de lectoescriptura, trastorns de conducta, passivitat, agressivitat, depressions, incapacitat per establir vincles amb les persones de referència.

Treballem per cicles a l’etapa d’Educació Infantil i Primària. Hi ha un aula d’E.I i tres aules de Primària. Cada aula té un tutor responsable. A la ESO els grups es formen en funció de l’estil d’aprenentatge, les característiques relacionals dels alumnes i el seu nivell acadèmic. Els grups són canviants, flexibles i adaptables a les necessitats dels alumnes.

Ens centrem en el propi aprenentatge de l'alumne participant activament en el procés, desenvolupem projectes educatius que valorin tant continguts com estratègies d’aprenentatge, ajudem a l’alumne a adquirir unes competències bàsiques que li siguin útils per tal de desenvolupar-se tant a l’escola com a la seva vida i fomentem actituds de participació i solidaritat basades en l’esforç i la superació personal.

Al nostre centre escolar portem a terme diversos projectes que ajuden als nostres alumnes a assolir continguts:

 • Projecte Fem de professors

Mitjançant aquest projecte pretenem fer partícips als alumnes del seu propi aprenentatge.

Veure annex al P.A

 • Projecte ILEC ( Padrins de lectura)

La majoria de mestres de l’escola han fet la formació de l’impuls de la lectura que té com a objectiu afavorir l’èxit escolar.

Veure annex al P.A

 • Projecte de pastoral

Veure annex al P.A

 • Projecte Bon dia
 • Projecte Arreglem l’escola

 Projecte Escola sostenible

Projecte educatiu

Clica l'enllaç i  podràs deescarregar-te al fitxer

PROTECCIÓ DE DADES

AVÍS LEGAL AVÍS LEGAL [25 Kb]